Øjenlaseroperation -og behandling – Hvordan?

Det vurderes at op imod 20% af den danske befolkning lider af nærsynethed. Det er over en million mennesker. Men med de teknologiske fremskridt der er gjort inden for laser teknologien er det i dag muligt at få foretaget en øjenlaseroperation. Såfremt man lider af nærsynethed i ekstrem grad er det det offentlige som betaler for operationen. Dette kræver dog at man har -6 på begge øjne, -3 imellem ens respektive øjne eller lider af grov bygningsfejl. Såfremt man ikke har nærsynethed i så høj grad er det en selv der skal betale for operationen. Disse er dog kommet langt ned i pris og koster i dag imellem 10.000 og 40.000 kroner. De fleste af de større synscentre, som tilbyder at lave operationerne, tilbyder tilmed at man får finansieret operationen. Dette foregår som oftest over 12 eller 24 måneder. Så det er en begrænset månedlig udgift og skal holdes op imod man sparer formentlig udgiften til kontaktlinser resten af livet.

Årsagen til nærsynethed

Den enkle forklaring på nærsynethed er at øjet er for langt. Det forudsager at den skarpe gengivelse der dannes på øjet ligger foran nethinden og derfor bliver uskarpt. Dette korrigeres i dag ved briller, kontaktlinser eller en operation. Operationen for nærsynethed er blevet udført i 25 år og teknologien bliver forbedret for hvert år der går. Der er dog nogle krav som skal være opfyldt før man kan få operationen uanset om det er egen betalt eller betalt via det offentlige. Det første krav er at dit syn har været stabilt i en årrække. Dette er for at sikre at virkningen ved operationen forbliver. Operationen er nemlig ikke nogen garanti for at synet ikke ændres ved for eksempel alderdom. Det andet krav er at den forventningsafstemning man har med lægen forløber med succes. Lægerne vil gerne sikre sig at dine forventninger til operationen kan imødekommes. Kan de ikke det, afslår de som oftest at operere dig.

Sådan forløber en øjenlaseroperation

En laser operation, selvom det kan lyde sådan, er ikke smertefuld. Det kan lyde ubehageligt at en laser bliver varmet op i ens øje, men det kan ikke mærkes. De få følgevirkninger man har i dagene efter er typisk følelsen af grus i øjnene og kløen i øjnene. En typisk operation forløber ved at du kommer (oftest fastende) til klinikken. Du bliver ført ind til operationstuen hvor du bliver sat i stolen. Nogle giver beroligende medicin, men også en del klinikker undlader dette. Da selve indgrebet er smertefrit er bedøvelse som udgangspunkt ikke nødvendig. Indgrebet tager typisk ikke mere end 10-15 minutter og kan udføres på en af to måder. Fælles for dem begge er at hornhinden fjernes og overfladen ændres så lyset bliver brudt på en anderledes måde som giver skarpheden tilbage i synet. Det der rent teknisk (og kan lyde grafisk for nogen) er at laserens UV-stråle opvarmer og fordamper en lille smule af vævet. På denne måde bliver hornhindens overflade tilpasset så den får den ønskede overflade. Ar dannelse kan med tiden give et sløret syn, men dette tages der højde for under operationen. Dette sker ved en tynd lap skæres af hornhinden ved hjælp af en automatisk kniv. Denne lap sættes tilbage på hornhinden efter operationen.

De to typer af øjenlaserbehandling

Der findes i dag to hovedtyper af øjenlaser operation. Den første kaldes PRK teknikken. PRK står for fotorefraktiv keratektomi. Det er den ældste form for laserbehandling hvor man, som tidligere nævnt, fjerner væv via fordampning hvilket giver minimale ændringer af strukturen og hornhinden. Den anden hovedtype kaldes LASIK står for laser assisted in situkeratomileusis. Denne metode i sin nuværende udgave benytter sig af en laser for at skære den lille lap til hornhinden for at undgå dannelsen af arvæv. Hvilken metode der egner sig bedst til dig er en individuel vurdering og foretages bedst efter samtale med øjenspecialisten.

Bivirkninger ved øjenlaser operation

Som med alle andre operationstyper er der bivirkninger og risici forbundet med operationen. Men der er desværre ikke 100% garanti for at indgrebet virker, dog er det kun 5% der oplever nedenstående virkninger og kun 20% af dem som oplever dem i alvorlig grad. Det langt overvejende flertal af de mennesker, som får udført et af indgrebene er meget tilfredse med resultatet.

De bivirkninger der dog kan forekomme er:

På sigt uklarhed i hornhinden
Nedsat nattesyn
Nedsat evne til at føre bil i mørke

De sidste 2 bivirkninger skyldtes at pupillen udvider sig og derfor kan være større end det område som laseren har berørt og derfor giver det syns gener. Opleves der bivirkninger af nogen art skal der med det samme tages kontakt til øjenklinikken selvom de ikke føles alvorlige da det i yderste tilfælde og ubehandlet kan gå hen og føre til nedsat syn eller sågar blindhed.