Grå stær

Grå stær er en øjensygdom, der gør, at linsen i øjet mister sin klarhed. Det medfører i mange tilfælde betydelig forringet livskvalitet hos dem, der rammes. Der er forskel på i hvor høj grad øjensygdommen er generende. I nogen tilfælde medfører grå stær blot små synsforstyrreler mens det i andre tilfælde kan føre til ekstremt nedsat syn, blændingsgener og dobbeltsyn.

En operation er den eneste vej ud af lidelsen

F.eks. EuroEyes er eksperter i grå stær operationer og har udført mere end 150.000 behandlinger. Alle patienter gennemgår en omfattende medicinsk forundersøgelse, inden den endelige beslutning om behandlingsmetode fastlægges. Det sikrer, at alle patienter bliver sat grundigt ind i hvilket forløb, de skal i gennem.
Operationen kan i langt de fleste tilfælde udføres i lokalbedøvelse, hvor øjet bedøves med bedøvende øjendråber. Når øjet er bedøvet udtages øjets naturlige linse, som udskiftes med en kunstlinse. Kunstlinsens styrke er nøje udregnet forud for operationen baseret på præcise ultrasoniske opmålinger. Det gør, at patienter får en individuel linse, der holder hele livet.

Der findes to forskellige kunstlinser. Den ene, monofokal linse, har kun ét brændpunkt. Det gør, at patienten ser skarpt på én bestemt afstand og må bruge briller for at kunne se skarpt på flere afstande. Den anden linsetype, trifokal linse, har flere brændpunkter, hvilket gør det muligt for patienten at stille skarpt på flere forskellige afstande og derfor ikke er nødt til at supplere med briller.

Hyppigste årsager til øjensygdommen

Den hyppigste årsag til grå stær er alder og risikoen øges hos personer, som ryger. Derudover kan grå stær fremskyndes af en række sygdomme og lidelser. Blandt de mest almindelige er sukkersyge, andre øjensygdomme i almindelighed, behandling med binyrebarkhormon over længere tid og alvorlige øjenskader.
Grå stær kan også være medfødt.

Grå stær- hvordan føles det?

Grå stær kan være til enormt stor gene for den, som rammes af det. Let grå stær giver nærmest ingen symptomer, mens tiltagende grå stær giver store problemer med synet på både nær og fjern hold. Grå stær, som er uklarhed på øjets linse, opstår oftest hos ældre mennesker.
Uklarheden på øjets linse opstår som følge af lysbelastninger samt aldersbetingede stofskifteændringer. Lyset kan ikke trænge let gennem linsen, og det gør, at lyset spredes og derfor ikke danner et klart billede på nethinden.

Folk med udbredt grå stær ser meget uklart og sløret, det føles som at kigge i gennem et slør. Derudover kan farver og kontrastopfattelser også aftage, hvilket er med til, at livskvaliteten, hos dem som er ramt af øjensygdommen, ofte svækkes markant.

Behandling for øjensygdommen

Behandlingen mod grå stær er en operation, hvor den naturlige linse i øjet udskiftes med en kunstig linse, der har en styrke, som er nøje udregnet baseret på præcise ultrasoniske opmålinger forud for operationen.
En af de største øjenklinikker indenfor Grå stær i Danmark er EuroEyes, hvor laseroperation tilbydeslokalt på 5 klinikker i DK.
Ved operationen laves der et lille snit i øjet, gennem hullet trækkes den naturlige linse ud i små stykker. Derefter sættes den kunstige linse ind, og patienten kan tage hjem umiddelbart efter øjenlaseroperationen. Hvis dagene efter operationen forløber uden komplikationer, kan patienten genoptage sin vanlige fysiske aktivitet allerede et par dage efter operationen. Dog skal patienter holde sig fra hård fysisk sport og besøg i svømmehaller i cirka tre uger efter operationen.

Kan patienter undgå behandling af stær?

Hvis grå stær ikke behandles, bliver den værre. Synet vil blive dårligere og dårligere, og der kan opstå dobbeltsyn og blændingsgener, der er så voldsomme, at det sjældent er til at holde ud for patienten.
Ubehandlet grå stær kan udvikle sig til grøn stær, som i nogen tilfælde ender ud i total blindhed. Grøn stær ses dog sjældent i Danmark, da personer med grå stær ofte henvender sig til lægen i god tid og derfor bliver behandlet, inden der er risiko for at udvikle grøn stær.